TRANG CHỦ
 
Đà Lạt - Nha Trang - Tây Nguyên: Lên rừng và xuống biển
Đà Lạt - Nha Trang - Tây Nguyên: Lên rừng và xuống biển  
     

 

 

 Đà Lạt - Nha Trang - Tây Nguyên

 

TT

TOURS

MÃ TOUR

THỜI GIAN

PHƯƠNG TIỆN

 

1

Đà Lạt

(Chi tiết chương trình)

ĐL -1

4 ngày – 3 đêm

Đi xe, về xe

2

Đà Lạt

(Chi tiết chương trình)

ĐL -2

4 ngày – 3 đêm

Đi xe, về MB

3

Đà Lạt

(Chi tiết chương trình)

ĐL - 3

4 ngày – 3 đêm

Đi về máy bay

4

Đà Lạt

(Chi tiết chương trình)

ĐL - 5

3 ngày – 2 đêm

Đi xe, về xe

5

Buôn Mê Thuột- Gia Lai

Kon Tum - 1

(Chi tiết chương trình)

BMT - 1

5 ngày – 4 đêm

Đi xe, về xe

6

Buôn Mê Thuột – Gia Lai

Kon Tum - 3

(Chi tiết chương trình)

BMT - 3

4 ngày – 3 đêm

Đi MB, về MB

7

Buôn Mê Thuột – 6

(Chi tiết chương trình)

BMT - 6

3 ngày – 2 đêm

Đi xe, về xe

8

Nha Trang – Đà Lạt - 1

(Chi tiết chương trình)

NT - ĐL1

5 ngày – 4 đêm

Đi xe, về xe

9

Nha Trang – Đà Lạt - 2

(Chi tiết chương trình)

NT - ĐL2

5 ngày – 4 đêm

Đi xe, về máy bay

10

Nha Trang – Đà Lạt - 3

(Chi tiết chương trình)

NT - ĐL3

5 ngày – 4 đêm

Đi MB, về MB

11

Phan Thiết – Nha Trang – Đà Lạt

(Chi tiết chương trình)

PT-NT-ĐL

6 ngày – 5 đêm

Đi xe, về xe

Liên hệ : Tại Vũng Tàu 0254.3852008 – 3627574 ; 0123.909.1246 - 0913.947.889


Các tin khác:
Miền Trung: Phan Thiết, Nha Trang, Phan Rang